Stales Consultancy
Interim Management & Business Consulting
Interim Management

Project Management

Fysieke en/of strategische veranderingen in een organisatie kunnen uitmonden in een te realiseren project. Bijvoorbeeld het opzetten van een Shared Service Center, het aangaan van een fusie met een of meerdere bedrijven, bezuinigingsoperaties, expansie, samenvoeging meerdere afdelingen of business units. U kunt dit soort projecten zelf leiden, maar u kunt het projectmanagement ook uitbesteden. Een reden daarvoor kan zijn dat u niet voldoende capaciteit en/of expertise in huis hebt of dat er belangenverstrengeling kan ontstaan. Stales Consultancy heeft de expertise om u terzijde te staan bij het uitvoeren van dit soort projecten, welke gericht zijn op het realiseren van deze veranderingen


Interim Management

Wie is het beste in staat het veranderingsproces in uw organisatie succesvol te managen? Aspecten als het omgaan met weerstanden tegen veranderingen, het stimuleren van medewerkers en het aanzetten tot het leveren van extra inspanningen, spelen bij beantwoording van die vraag een rol. Het is maar de vraag of hiervoor alle capaciteiten en/of expertise in eigen huis zijn. Hier kan interim management uitkomst bieden. Organisatieverandering betekent vaak cultuurverandering; andere symbolen en rituelen, andere regels en afspraken, kortom ander gedrag. Het management is een product van de bestaande cultuur. Voor hen kan het lastig zijn een cultuuromslag te realiseren. Zelf zitten ze immers in een leerproces. Het inhuren van een interim manager kan dan een middel zijn om zichtbaar te maken wat de cultuurverandering aan ander gedrag impliceert.


Tijdelijk Vervangend Management

Uw financial manager of controller is weggekocht door een ander bedrijf of het botert niet meer tussen sommige van uw MT-leden en sommigen stappen op of zijn voor langere tijd wegens gezondheidsredenen uit de running. Voordat deze ontstane gaten permanent zijn ingevuld, moet de onderneming wel gewoon verder kunnen gaan. Alles op de schouders van de achtergebleven functionarissen leggen is geen bevredigende oplossing en werkt averechts.
Inzetten van een interim manager kan de oplossing zijn. Met zijn jarenlange kennis en expertise moet de interim manager in staat zijn de overbruggingsperiode voor alle partijen zo prettig mogelijk te laten verlopen, zodat de nieuwe functionaris niet gelijk geconfronteerd wordt met achterstanden en overwerkte medewerkers.